Classic

Classic

Lakier przeznaczony jest do malowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a zwłaszcza drewnianych podłóg, parkietów, boazerii i elementów wyposażenia wnętrz. Ze względu na wysoką dekoracyjność oraz odporność na ścieranie wyrób polecany jest do malowania powierzchni w budynkach mieszkalnych, biurach, szpitalach, salach w szkołach, a także innych obiektach użyteczności publicznej.

Etap 1 – Przygotowanie podłoża

Powierzchnie drewniane przeznaczone do malowania powinny być suche i czyste bez pozostałości np. past woskowych i środków nabłyszczających. Stare powłoki lakierowe należy wycyklinować i usunąć pył z powierzchni. Podłoże należy zagruntować lakierem podkładowym Domalux CAPON. Po wyschnięciu, tj. po około 3 godzinach (czas minimalny), malowaną powierzchnię należy wygładzić przecierając lekko papierem ściernym nr 150 -180. Następnie należy dokładnie odpylić powierzchnię. Tak przygotowane podłoże nadaje się do malowania.

Etap 2 – Malowanie

Przed użyciem lakier należy wymieszać poprzez kilkakrotne silne wytrząsanie w zamkniętym opakowaniu.
Do malowania najkorzystniej stosować płaski szeroki pędzel o miękkim, długim włosiu. Do robót profesjonalnych dopuszcza się używanie wałków malarskich z krótkim włosiem, po uprzednim sprawdzeniu czy nie rozpuszczają się w lakierze. Po dokładnym usunięciu pyłu z powierzchni nałożyć kolejno trzy warstwy lakieru DOMALUX w odstępach 12 godzinnych Przedostatnią warstwę lakieru zaleca się przeszlifować papierem ściernym nr 180 – 240. W przypadku malowania w odstępach dłuższych niż 24 godziny przed nałożeniem kolejnej warstwy lakieru, powierzchnię należy przeszlifować papierem ściernym nr 150 – 180 i dokładnie odpylić.

Etap 3 – Czyszczenie narzędzi

Do mycia narzędzi malarskich stosować rozcieńczalnik NITRO RC 01 do wyrobów celulozowych lub do Lakieru Domalux Super.

WAŻNE

Temperatura powietrza powinna wynosić od 15 °C do 25 °C. Wilgotność lakierowanego drewna powinna być nie większa niż 9%, względna wilgotność powietrza 40% do 65%.
Pomalowana powierzchnia może być eksploatowana po upływie 3 dni, przy czym pełną wytrzymałość mechaniczną powłoka uzyskuje po 7 dniach. Przy malowaniu boazerii i drewnianych elementów wyposażenia wnętrz wystarczy naniesienie 1 – 2 warstw lakieru.
Niedostateczne wietrzenie pomieszczeń w czasie lakierowania i przez 2-3 dni po zakończeniu prac może spowodować powstanie przebarwień na ścianach i sufitach świeżych powłok farb emulsyjnych. Zaleca się ostateczne malowanie ścian po wysezonowaniu powłoki lakieru Domalux, zwłaszcza przypadku braku możliwości intensywnego wietrzenia (np. w okresie zimowym). Niskie temperatury i zaniżona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia powłoki. Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych ( produkt reaguje z wilgocią z powietrza).

Naturalną tendencją wosku w lakierach poliuretanowych jest jego wypływ na powierzchnię, nie wpływa to na jakość i trwałość zarówno lakieru jak i uzyskanej powłoki. Dzięki wzbogaceniu receptury o wosk, powłokę finalną w wersji półmatowej można poddać dodatkowej obróbce mechanicznej (polerowanie), umożliwiającej uzyskanie idealnej powierzchni zależnie od oczekiwań i upodobań klienta.

W przypadku użycia lakieru w wersji półmatowej, jako powłoki finalnej, zaleca się stosowanie, jako podkładu, lakieru w wersji połysk w celu mocniejszego związania powłok (silniejsza przyczepność międzywarstwowa).