Domalux Strong

Domalux Strong

Nowoczesny, jednoskładnikowy lakier alkidowo-uretanowy przeznaczony jest do ochronno-dekoracyjnego lakierowania podłóg z różnych gatunków drewna, korka i materiałów drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń. Lakier nie wymaga stosowania podkładu wiążącego Domalux Capon Extra, co znacznie ułatwia i skraca czas lakierowania.

Sposób przygotowania:

Etap 1 – Przygotowanie podłoża

Podłoża drewniane i drewnopochodne przeznaczone do lakierowania przeszlifować papierem ściernym o granulacji 150, następnie oczyścić i odpylić.
W przypadku lakierowania renowacyjnego stare powłoki lakiernicze należy zmatowić papierem ściernym 150, odpylić i odtłuścić. Powierzchnia do lakierowania powinna być czysta i sucha, bez pozostałości past, wosków i środków pielęgnacyjnych. Dokonując wymalowań renowacyjnych należy na małej powierzchni wykonać próbę malowania i przyczepności.
Dodatkowe efekty dekoracyjne można uzyskać poprzez zastosowanie na surowe drewno Bejcy do podłóg drewnianych Marki Domalux. Lakieru Domalux Strong nie stosuje się na podłoża zagruntowane nitrocelulozowymi lakierami podkładowymi.

Etap 2 – Malowanie

Przed przystąpieniem do malowania lakier należy każdorazowo starannie wymieszać. Lakier należy nakładać w 2-3 warstwach przy pomocy pędzla z miękkim włosiem lub wałka ( np.welurowego). Kolejne warstwy należy nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej ( w optymalnych warunkach ok.20 h). Zalecane jest nakładanie lakieru w cienkich warstwach oraz zapewnienie wymiany powietrza. Przed położeniem ostatniej warstwy powierzchnię wyschniętą należy zmatowić papierem ściernym o granulacji: 150 ( dla wersji półmat, mat) ,240 ( dla wersji połysk) i staranne odpylić.

Etap 3 – Czyszczenie narzędzi

Do mycia narzędzi malarskich stosować rozcieńczalnik EKO-1.

WAŻNE
Optymalna temperatura przy malowaniu i suszeniu powłok powinna wynosić +18 do + 28°C, a wilgotność względna powietrza 40-65%. Niska temperatura i wysoka wilgotność znacznie wydłużają czas schnięcia i utwardzania powłok lakieru. Nie malować w temperaturze poniżej +10°C. Możliwość delikatnego użytkowania powłok po co najmniej 48 godzinach schnięcia w temperaturze 20°C. Przy malowaniu powierzchni szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne np. podłogi, powłoki należy sezonować co najmniej 7 dni przed oddaniem do eksploatacji.