Super Gold

Super Gold

Etap 1 – Przygotowanie podłoża
Powierzchnie drewniane przeznaczone do lakierowania powinny być suche i czyste bez pozostałości np. past woskowych i środków nabłyszczających.  W celu zabezpieczenia drewna przed ciemnieniem należy zastosować Domalux Capon Extra.

Etap 2 – Lakierowanie

Przed użyciem lakier należy wymieszać poprzez kilkakrotne silne wytrząsanie w zamkniętym opakowaniu.
W razie potrzeby dopuszcza się dodatek rozpuszczalnika w ilości max 2% obj. Po 12 godzinach od nałożenia jednej warstwy lakieru można nakładać następną bez matowienia powierzchni. Jeżeli czas jest dłuższy niż 24 godziny, powierzchnia wymaga silnego zmatowienia.
W przypadku stosowania lakieru w wersji półmatowej dwie pierwsze warstwy zaleca się wykonać lakierem Domalux Super Gold połysk.
Lakier Domalux Super Gold połysk w postaci rozcieńczonej może być przeznaczony do użytku profesjonalnego, jako podkład nasycający (60% obj. lakieru i 40% obj. rozcieńczalnika).

Warunki aplikacji

Temperatura powietrza w trakcie lakierowania i sezonowania powinna wynosić od +15°C do +25°C.
Wilgotność lakierowanego drewna powinna być nie większa niż 9%, względna wilgotność powietrza 40% do 65%.

Informacje dodatkowe

Domalux Super Gold półmat nie może być stosowany w salach gimnastycznych.
Naturalną tendencją lakierów półmatowych poliuretanowych jest wypływanie lub osadzanie się wosku na ściankach opakowania, co nie wpływa, na jakość i trwałość finalnej powłoki.

Końcowe utwardzanie

Polakierowana powierzchnia może być eksploatowana po upływie 3 dni, przy czym pełną wytrzymałość mechaniczną powłoka uzyskuje po 7 dniach.