Emalia chlorokauczukowa

Emalia chlorokauczukowa

Śnieżka EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA jest to zawiesina pigmentów w roztworze żywicy chlorokauczukowej i alkidowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków uszlachetniających. Tworzy powłoki o bardzo dobrej odporności na czynniki atmosferyczne i o podwyższonej odporności chemicznej. Jest doskonale przyczepna do podłoża i powłok farb podkładowych. Nie zawiera szkodliwych związków chromu i ołowiu.

Stosowana jest do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych. Może być także stosowana do malowania podłoży betonowych i tynków cementowo-wapiennych.

opakowania: puszki metalowe: 1l, 5 l i 10l
wydajność: przy jednokrotnym malowaniu do 11m2/l
okres gwarancji: 18 miesięcy od daty produkcji
dostępne kolory: biały+ 14 kolorów