ATLAS optiFARBA

ATLAS optiFARBA

Biała lateksowa wewnętrzna.

Opis
Malowanie powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków – dekoracyjne lub ochronne. Rodzaje malowanego podłoża: tynki cementowe, cem-wap, cienkowarstwowe tynki mineralne, tynki i gładzie gipsowe, gładzie polimerowe, płyty g-k, tapety papierowe, nieotynkowane mury z betonu, cegieł, bloczków, pustaków.
Główne właściwości
● lateksowa – tworzy powłokę wysoce odporną na wielokrotne mycie
● paroprzepuszczalna
● śnieżnobiała
● tiksotropowa – łatwo rozprowadza się na na podłożu i nie skapuje z narzędzi
● elastyczna
● bardzo dobre krycie
● ekologiczna – posiada znikomą (bliską zeru) zawartość lotnych związków organicznych
● idealna do natrysku hydrodynamicznego
Główne parametry
● krycie jakościowe – III (PN-89/C-81536)
● odporność na szorowanie (po 28 dniach) – klasa 3 (PN-EN 13300:2002)
● czas schnięcia 2 h