Tikkurila Finngard Nanoprimer

Tikkurila Finngard Nanoprimer

Tikkurila Finngard Nanoprimer jest wodorozcieńczalną, dyspersyjną farbą gruntującą z systemem Nano Priming Technology. Zastosowanie tego wyjątkowego rozwiązania polega na użyciu dwóch dyspersji o różnych rozmiarach cząstek, w tym jednej o rozmiarach nanometrycznych.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI

Zastosowanie systemu Nano Priming Technology zapewnia:
Doskonałą penetrację, wypełnienie i zakotwiczenie się farby w porach podłoża
Wzmocnienie, ograniczenie i wyrównanie chłonności struktury
Izolację powłoki nawierzchniowej od wpływu destrukcyjnych czynników z podłoża
Ujednolicenie kolorystyczne pomalowaną powierzchni
Dodatkowo produkt poprawia przyczepność farby elewacyjnej i ogranicza jej zużycie

Przykłady zastosowania:

Tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe, akrylowe, silikonowe, silikatowe, ich hybrydy, płyty włókno-cementowe oraz beton. Renowacja powłok dyspersyjnych i mineralnych (silikatowych).

Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku do pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. garaże, piwnice, magazyny itp).