Tynk akrylowy CT 60, 63, 64

Tynk akrylowy CT 60, 63, 64

Tynk Akrylowy służy do wykonywania cienkowar-stwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na pły-tach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Zalecamy stosowanie tynku akrylowego jako wyprawy elewa-cyjnej w złożonych systemach Ceresit Ceretherm ociepla-nia ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowa-niem płyt styropianowych. W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów stosowanie materiału powinno być ograniczone do niewielkich powierzchni, np. detali archi-tektonicznych. Tynk posiada zabezpieczenie przed porażeniem biolo-gicznym, np. grzybami, pleśniami czy algami.

 • odporny na warunki atmosferyczne
 • mało nasiąkliwy i wysoce elastyczny
 • odporny na uszkodzenia eksploatacyjne
 • paroprzepuszczalny
 • formuła BioProtect – odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni
 • stabilność koloru
 • możliwość aplikacji maszynowej
 • dostępny w pełnej palecie barw Ceresit Co-lours of Nature®

 

Roadzje faktury:

 • CT 60 – faktura „kamyczkowa”- ziarno 1,5 mm; 2,0 mm lub 2,5 mm
 • CT 63 – faktura „kornikowa”, ziarno 3,0 mm
 • CT 64 – faktura „kornikowa”, ziarno 2,0 mm