Tynk mozaikowy TD 50

Tynk mozaikowy TD 50

Mozaikowa zaprawa przeznaczona do wykonywania dekoracyjno-ochronnych wypraw tynkarskich.

Tynk Mozaikowy TD 50 to mieszanina kruszyw marmurowych i piasków kwarcowych. Przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjno-ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na wszelkich podłożach budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Dane techniczne

Temperatura stosowania od +10°C do +25°C
Czas schnięcia ok. 8 godzin
Czas utwardzenia ok. 48 godzin
Kolor
MD – ok. 4 kg/m²
MS – ok. 5 kg/m²
MN – ok. 5,5 kg/m²
MG – ok. 5 kg/m²

Dane techniczne podane są dla temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%.